Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

 

Olemme TEAM Teollisuusalojen ammattiliitossa toimiva rekisteröity yhdistys.

Toiminnassamme mukana olevat henkilöt kuuluvat joko TEAMin henkilökuntaan tai ovat TEAMin jäseniä.

Toivotamme tervetulleeksi kaikki TEAMilaiset, jotka ovat valmiita hyväksymään ryhmämme arvopohjan ja toimintaperiaatteet.

 

Organisaatio

hallitus

toimisto

valtuusto

alueryhmät

jaostot

 

Yhteystiedot

Ryhmän sihteeri

Raisa Rasilainen

050 303 9274

raisa.rasilainen@teamliitto.fi

 

Ryhmän vetäjä

Hannu Siltala

040 579 6306

hannu.siltala@teamliitto.fi


Olemme myös Facebookissa.

 

På svenska

Ryhmän linja, arvot ja tavoitteet

Epätyypillisissä työsuhteissa, pätkä- ja silpputöissä työskentelevien työntekijöiden oikeuksia on parannettava. Työntekijöiden on saatava oikeutettu osuus yritysten tuloksesta. Tavoitteenamme on työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Työehtosopimusten tulkintaetuoikeus on saatava työntekijöille.

Tavoitteenamme on edistää työelämän tasa-arvoa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, työhyvinvointia ja solidaarista palkkapolitiikkaa. Työstä on saatava palkka, jolla tulee toimeen. Nuorten työelämään pääsyä on helpotettava. Teollisuuden ammattien koulutus on turvattava ja saatava vetovoimaiseksi.

Työnantajapuolen vastuita laittomuuksista ja työehtosopimusten rikkomisesta on lisättävä ja sanktioita on kovennettava. Ehdoton työrauhavelvoite on saatava pois kaikista TEAMin sopimuksista. Työntekijöiden muutosturvaa irtisanomisten yhteydessä on parannettava. Ikääntyneiden työntekijöiden työssäolon edellytyksiä on parannettava ja irtisanominen tehtävä vaikeammaksi. Ammattiliitoille on saatava ryhmäkanneoikeus. Yhteistoimintalakia on muutettava koskemaan myös pieniä alle 20 hengen työpaikkoja.

Ryhmälle on tärkeää Suomen teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja uusien työpaikkojen synnyttäminen maahamme. Pidämme tärkeänä, että teollisuudella on saatavissa kohtuuhintaista ja vähäpäästöistä energiaa. Kannamme huolta myös ympäristömme puolesta. Tämä merkitsee järkevää ja erilaisten energiamuotojen käytön mahdollisuuksien tarkastelua ja uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä.

Emme hyväksy rasistista erottelua ja epätasa-arvoa. Ihmisarvon kunnioittaminen on kaikissa elämänolosuhteissa jakamaton asia.

Moraaliton yritysten veronkierto ja verotuloja syövä harmaatalous on kitkettävä. Emme hyväksy työeläkeyhtiöiden emmekä yritysten johtajien ylisuuria palkkioita ja erorahoja.

Haluamme myös, ay-liikkeessä edistää demokraattista ja läpinäkyvää asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Demokratian kulmakiviä ovat säännöllisesti järjestettävät vaalit, niin liitto- kuin työpaikkatasollakin. Yhteiskuntapolitiikkaan vaikuttaminen ja teollisuusliitolle merkittävien asioiden edistäminen on tärkeää. Käymme säännöllistä vuoropuhelua meitä lähellä oleviin poliittisten päättäjien kanssa sekä osallistumme aktiivisesti sidosryhmiemme toimintaan.